TECHNIK EKONOMISTA

Czemu technik ekonomista?

Uczniowie potwierdzają dwie kwalifikacje (grupy umiejętności) zdając egzaminy w trakcie trwania nauki w szkole:

 • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Możesz  kontynuować  naukę  na  kursie  kwalifikacyjnym  dla  zawodu  technik  rachunkowości

Po każdej potwierdzonej kwalifikacji uczniowie otrzymują świadectwo. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu wszystkich kwalifikacji, wydawany w języku obcym, honorują kraje UE.

 

Czego się nauczysz?

Nauczysz się posługiwać się urządzeniami biurowymi takimi jak: maszyna do pisania, faks,

kserokopiarka oraz programami finansowo-kadrowymi stosowanymi w przedsiębiorstwach.

 

Gdzie możesz pracować?

Absolwenci mogą być zatrudnieni w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami, w miejscach, w których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości.

 

 

TECHNIK HANDLOWIEC

Dlaczego technik handlowiec?

Uczniowie potwierdzają dwie kwalifikacje (grupy umiejętności) zdając egzaminy w trakcie trwania nauki w szkole:

 • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
 • HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Po każdej potwierdzonej kwalifikacji uczniowie otrzymują świadectwo. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu wszystkich kwalifikacji, wydawany w języku obcym, honorują kraje UE.

Sprzedawca to najbardziej poszukiwany zawód na lokalnym rynku pracy!!!

 

 

 

 

Czego nauczysz się?

 • obsługiwać kasę fiskalną oraz takie urządzenia jak: waga elektroniczna, metkownica, tester banknotów, skaner kodów kreskowych.
 • nabędziesz umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych stosowanych w księgowości, sklepach i magazynach.

Większość firm poszukuje pracowników z doświadczeniem zawodowym, które  zdobędziesz na organizowanych przez szkołę praktykach.

  

 

Gdzie możesz pracować?

Technik Handlowiec to bardzo atrakcyjny  zawód na rynku pracy, który przygotuje Cię do pracy jako:

 • dystrybutor produktów – sprzedawca
 • przedstawiciel handlowy (najczęściej poszukiwany zawód na rynku pracy!!!)
 • urzędnik (pracownik w działalności administracyjno – biurowej)
 • księgowy
 • telemarketer
 • szef działu sprzedaży
 

 

TECHNIK REKLAMY

Czemu technik reklamy?

Uczniowie potwierdzają dwie kwalifikacje (grupy umiejętności) zdając egzaminy w trakcie trwania nauki w szkole:

 • PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
 • PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

Po każdej potwierdzonej kwalifikacji uczniowie otrzymują świadectwo. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu wszystkich kwalifikacji, wydawany w języku obcym, honorują kraje UE.

 

Czego się nauczysz?

Nauczysz się oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej, tworzyć elementy identyfikacyjne firm i produktów- znaki graficzne, logotypy, tworzyć teksty reklamowe, slogany, scenariusze reklam, obsługiwać programy graficzne,

współpracować z klientami i innymi firmami, sporządzać budżet kampanii reklamowej, organizować  sesje fotograficzne, projektować reklamę wizualną i myśleć marketingowo.

 

Gdzie możesz pracować?

Absolwenci mogą pracować w agencjach reklamowych jako agent reklamowy, pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia- account manager, pracownik działu kreatywnego, autor tekstów i sloganów- copywriter, projektant grafiki- art designer, pracownik działu mediów- media planner, specjalista ds. marketingu, specjalista ds. reklamy specjalista ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej- public relations.

 

 

TECHNIK ROLNIK

Czemu technik rolnik?

Uczniowie potwierdzają dwie kwalifikacje (grupy umiejętności) zdając egzaminy w trakcie trwania nauki w szkole:

 • ROL.04.   Prowadzenie produkcji rolniczej
 • ROL.10.   Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Po każdej potwierdzonej kwalifikacji uczniowie otrzymują świadectwo. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu wszystkich kwalifikacji, wydawany w języku obcym, honorują kraje UE.

Czego się nauczysz?

 

 

Zdobędziesz wiedzę z zakresu prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego, obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, usług technicznych na wsi, organizowania i nadzorowania prac związanych z uprawą roślin, oraz chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich.

Gdzie możesz pracować?

 

Możesz prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, gospodarstwo ekologiczne lub agroturystyczne. Pracę znajdziesz jako doradca w agencjach rolnych, w firmach zajmujących się obrotem środków produkcji dla rolnictwa.

 

TECHNIK BUDOWY DRÓG

Czemu technik budowy dróg?

Uczniowie potwierdzają  dwie  kwalifikacje (grupy umiejętności) zdając egzaminy w trakcie trwania nauki w szkole:

 • BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
 • BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynieryjnych  oraz sporządzanie kosztorysów

Po każdej potwierdzonej kwalifikacji uczniowie otrzymują świadectwo. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu wszystkich kwalifikacji, wydawany w języku obcym, honorują kraje UE.

Czego się nauczysz?

 

 

Będziesz umiał organizować procesy budowlane, oceniać stan obiektów budownictwa drogowego oraz sporządzać ich dokumentację.

Gdzie możesz pracować?

Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach wykonujących roboty drogowe, u zarządców dróg publicznych i w biurach projektowych, organach administracji państwowej i samorządowej, służbach Obrony  Cywilnej  Kraju,  wytwórniach  materiałów  budowlanych  i  drogowych.

 

 

Technik architektury krajobrazu

Czemu technik architektury krajobrazu?

Nauka trwa 4 lata. Uczniowie potwierdzają dwie kwalifikacje (grupy umiejętności) zdając egzaminy w trakcie trwania nauki w szkole:

 • projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu;
 • organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Po każdej potwierdzonej kwalifikacji uczniowie otrzymują świadectwo. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu wszystkich kwalifikacji, wydawany w języku obcym, honorują kraje UE.

Czego się nauczysz?

Nauczysz się wykonywać zadania związane
z kształtowaniem krajobrazu i zasad kompozycji z wykorzystaniem technik komputerowych, rysunku technicznego oraz sztuk plastycznych.

 

 

 

Gdzie możesz pracować?

 

Dzięki zdobytej wiedzy będziesz mógł pracować w przedsiębiorstwach projektowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu, w urzędach i instytucjach zajmujących się opieką i ochroną krajobrazów.