W skład Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie wchodzi III Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum nr 2.

W skład Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie wchodzi III Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum nr 2.

W III Liceum Ogólnokształcącym uczniowie moga kształcić się na jednym z profili:

 • ogólny
 • policyjny
 • pożarniczy
 • wojskowy
 • ratowniczy
 • fotograficzny

Technikum nr 2 kształci w zawodach:

 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik rolnik
 • technik budowy dróg
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik reklamy
 • technik architektury krajobrazu