PROFIL OGÓLNY

Profil ogólny adresowany jest do uczniów, którzy nie są jeszcze zdecydowani, jaką drogę swojego dalszego kształcenia wybrać.

Zgodnie z podstawą programową w pierwszym roku nauki uczeń zdobywa wiedzę w zakresie podstawowym ze wszystkich przedmiotów. Rozszerzenia z przedmiotów maturalnych rozpoczynają się od klasy drugiej.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w licznych kołach zainteresowań oraz w zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole, które przygotowując do egzaminu maturalnego oraz pomagają w wyborze dalszych kierunków kształcenia.

 

PROFIL POLICYJNY

Specjalność policyjna jest ofertą skierowaną do uczniów widzących swoją przyszłość w policyjnym mundurze lub w straży miejskiej i agencji ochrony. Zdobędziesz wiedzę z zakresu podstawowych technik i taktyk działania policji.

 
 

Uczniom, którzy wybiorą nasze liceum zapewniamy dodatkowe zajęcia prowadzone przez dobrze wykwalifikowanych i czynnych zawodowo policjantów.

Nauka w liceum o profilu policyjnym daje dodatkowe punkty przy rekrutacji do służby w Policji.

 

W ofercie na pewno znajdą się wycieczki przedmiotowe do Komendy Powiatowej Policji, Sądu Rejonowego, zajęcia na strzelnicy.

 

PROFIL POŻARNICZY

Oferta skierowana do uczniów widzących swoją przyszłość w straży pożarnej. Zdobędziesz wiedzę z zakresu nowoczesnych technik ratowniczych, znajomości organizacji systemu ochrony przeciwpożarowej oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

PROFIL WOJSKOWY

 

Specjalność  wojskowa przeznaczona jest dla zainteresowanych wojskiem i wszystkich, którzy wiążą swoją przyszłość z karierą w służbach mundurowych. W toku kształcenia realizowane będą zagadnienia z zakresu musztry wojskowej, szkolenia bojowego, terenoznawstwa, ratownictwa medycznego i strzelectwa.

Nauka w liceum o profilu wojskowym  pomoże Ci pokonać w przyszłości konkurencję w staraniu sie o przyjęcie do zawodowej armii lub innych służb mundurowych.

 

PROFIL RATOWNICZY

 

Chcesz zdobyć wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy?

Marzysz o pracy jako ratownik medyczny?

Ten kierunek jest właśnie dla Ciebie

 

 

PROFIL FOTOGRAFICZNY

Klasa dla wszystkich zainteresowanych fotografią, turystyką i problemami współczesnego świata