26 sierpnia 2019r. - godz.900-egzamin poprawkowy z języka polskiego

26 sierpnia 2019r. - godz.1100-egzamin poprawkowy z historii

27 sierpnia 2019r. - godz.900-egzamin poprawkowy z matematyki

27 sierpnia 2019r. - godz.1100-egzamin poprawkowy z przedsiębiorca w handlu

27 sierpnia 2019r. - godz.1200-egzamin poprawkowy z języka angielskiego