Ewa Faszcza                      

Dyrektor,  fizyka, matematyka

Antos Rafał

wychowanie fizyczne

Choińska Agata                     

biblioteka

Chrapczyńska Barbara           

j. polski, wiedza o kulturze

Ciborowska Bożena

symulacyjna firma handlowa, obsługa klientów, przedsiębiorca w handlu, ekonomia w praktyce

Dąbrowski Mariusz     

geografia, wiedza o społeczeństwie

Dybowska Marta

pedagog, edukacja dla bezpieczeństwa

Lipski Krzysztof

wychowanie fizyczne

Kossakowska Bożena

język angielski, język angielski w rolnictwie, język angielski w działalności handlowej, język niemiecki

Maleszewska Anna    

religia, wiedza o społeczeństwie

Markowska Katarzyna              

działalność gospodarcza w produkcji rolniczej, pracownia produkcji rolniczej, pracownia sprzedaży, ekonomia w praktyce, organizacja i technika sprzedaży

Modzelewska Elżbieta

matematyka

Nowowiejska Justyna

język polski

Rogińska Magdalena

pracownia sprzedaży, marketing w działalności handlowej, symulacyjna firma handlowa, pracownia organizacji produkcji rolniczej, towar jako przedmiot handlu, ekonomia w praktyce

Rusiecka Joanna

język angielski, wiedza o społeczeństwie

Rybicka Barbara

język rosyjski

Załuska Małgorzata

język angielski, język angielski w drogownictwie

Zaniewska Ewa

historia, historia i społeczeństwo, podstawy przedsiębiorczości

Kalinowski Tomasz

edukacja policyjna

Radomski Krzysztof

edukacja policyjna

Grodzki Rafał

edukacja pożarnicza

Czeladko Robert

religia

Jastrzębski Mirosław 

pracownia produkcji rolniczej, technika w rolnictwie, produkcja zwierzęca

Kowalewski Stanisław

produkcja roślinna, pracownia produkcji rolniczej, organizacji produkcji rolniczej, produkcja zwierzęca

Lutostańska Gabriela

obsługa klienta, symulacyjna firma handlowa, przedsiębiorca w handlu, ekonomia w praktyce, matematyka

Łupińska Danuta

produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, organizacja produkcji rolniczej, pracownia organizacji produkcji rolniczej

Mieczkowska Marta

biologia, historia i społeczeństwo, chemia

Maleszewski Wiesław

geografia, matematyka, informatyka

Sienicka Marta

kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie, działalność gospodarcza w budownictwie, matematyka

Zakrzewski Jan

przepisy ruchu drogowego