1. Koncepcja pracy szkoły - pobierz

2. Statut Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości  - pobierz

3. Statut III Liceum Ogólnokształcącego - pobierz

3. Statut Technikum Nr 2  - pobierz  

4. Program wychowawczo - profilaktyczny - pobierz

5. Wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia oraz warunki ich realizacji i wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych - pobierz

6. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz warunki ich realizacji - pobierz 

7. Instrukcja obsługi platformy Moodle - pobierz

8. Zarządzenie Dyrektora ZSA z 16.03.2020r. w sprawie zawieszenia zajęć od 16.03 do 25.03.2020r w ZSA w Zambrowie - pobierz

9. Zarządzenie Dyrektora ZSA z 24.03.2020r. w sprawie organizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć w szkole oraz obowiązków nauczycieli. - pobierz