1. Koncepcja pracy szkoły - pobierz

2. Wewnątrzszkolne zasady oceniania - pobierz

3. Statut - pobierz  

4. Program wychowawczo - profilaktyczny - pobierz

5. Wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia oraz warunki ich realizacji i wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych - pobierz

6. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz warunki ich realizacji - pobierz